Lamppujen kierrätys ei tarkoita sekajätteeseen hävittämistä

hehkulamput

Lamppujen kierrätys on tarkkaa puuhaa, eikä tämä koske pelkästään LED-lamppuja. Suuri osa energiansäästö- ja led-lampuista laitetaan tänäkin päivänä sekajätteeseen. Ne pitäisi kuitenkin viedä sähkö- ja elektroniikkaromun SER-keräyspisteisiin. SER-pisteitä ylläpitävät jätehuoltoyhtiöt. Lamppuja voidaan viedä myös isojen elektroniikkaliikkeiden kierrätyspisteisiin maksutta. Myös jotkin päivittäistavarakaupat ottavat niitä vastaan.   

Kaupoilla on myös ns. vastaanottovelvoite. Se koskee kaikkia yli tuhannen neliömetrin päivittäistavarakauppoja sekä yli kahdensadan neliömetrin kokoisia, myös lamppuja myyviä erikoiskauppoja. Ennen vanhaan “hyvinä aikoina” hehkulamput heitettiin vain kotitalousjätteeseen, joka saattaa olla monella mielessä nykyaikaisten lamppujen kohdalla, mutta näin ei ole asianlaita. Esimerkiksi LED-lamput, loistelamput ja energiansäästölamput sisältävät pääsääntöisesti komponentteja, jotka on hävitettävä ongelmajätteenä. Halogeenilamput ja vanhat hehkulamput voidaan kuitenkin edelleen viedä sekajätteeseen.

Elohopeaa ei tulisi päästää luontoon

Kuten jo mainittiin, hehkulamput eivät kuulu kierrätyksen piiriin. Energiansäästölamput tulee kuitenkin hävittää asianmukaisesti, koska niissä on pieniä määriä elohopeaa. LED-lampuissa on puolestaan materiaaleja ja elektroniikkaa, joita voidaan käyttää uudelleen. 

Pienloistelamput kuluttavat 75 prosenttia vähemmän energiaa kuin hehkulamput. Ne kestävät myös keskimäärin 7-10 kertaa kauemmin kuin hehkulamput. Toisaalta ne myös  sisältävät pieniä määriä elohopeaa, joten niitä tulee käsitellä eri tavoin kuin hehkulamppuja.

Pienloistelamput eivät ole ainoita lamppuja, jotka sisältävät elohopeaa. Muita ovat esim.

  • Loisteputket
  • Ultraviolettilamput
  • Neonlamput
  • Suurpaine-elohopealamput

Myös ns. HID-lamput eli kaasupurkauslamput sisältävät elohopeaa. Vihreäkärkiset tai vähän elohopeaa sisältävät loisteputket sisältävät toki vähemmän elohopeaa, mutta tästä huolimatta ne on hävitettävä samalla tavalla kuin muut elohopeaa sisältävät lamput.

Lamppujen varastointi ja käsittely

Kun säilytät kotonasi lamppuja, uusia tai käytettyjä, muista säilyttää niitä sellaisessa paikassa etteivät ne pääse rikkoutumaan. Älä riko tai murskaa lamppuja, koska niistä voi vapautua elohopeaa. Jos lamppu rikkoutuu vahingossa, tarkista kuinka niiden siivoaminen ja hävittäminen tulee toteuttaa. Laita käytetyt lamput pakkauksiin, jotka vastaavat toiminnallisesti uusien lamppujen lähettämiseen käytettäviä pakkauksia.

Miksi ei siis kannata murskata lamppuja? Elohopeaa sisältävien lamppujen murskaaminen saattaa aiheuttaa terveys- ja ympäristöriskejä. Tämä johtuu siitä, jos elohopeahöyryjä vapautuu ilmaan.  

Hyviä keinoja ovat myös seuraavat: sulje täydet pakkaukset teipillä, mutta älä vain älä teippaa lamppuja yhteen. Voit myös merkitä pakkaukset seuraavaan tapaan. 

  • “Elohopeaa sisältävät lamput”
  • “Käytetyt elohopeaa sisältävät lamput”.

Lamppupakkaukset kannattaa säilyttää korkealla, mutta enintään noin puolentoista metrin korkeudella. Niitä tulee säilyttää maksimissaan vuoden ajan. Jos lampuissa on elohopeaa, merkitse se näkyvästi. 

Jos sattuu käymään niin, että elohopeaa sisältävä lamppu rikkoutuu, tulee sitä pitää  vaarallisena jätteenä, eikä sitä saa heittää roskiin. Rikkoutumisen jälkeen tulee antaa ensin alueen tuulettua 15 minuuttia. Sen jälkeen on hyvä siirtää vahingoittuneet tai rikkoutuneet elohopeaa sisältävät lamput suljettuun yhteensopivaan astiaan. Astiaan kannattaa tehdä merkintä “Vaarallinen jäte” sekä tarvittaessa kirjoittaa kuvaus sisällöstä.

Sitten kun rikkinäiset lamput ja niistä jääneet osat on asianmukaisesti suojattu ja merkitty, tulisi ne varastoitava sateelta ja talven tullessa lumelta hyvin suojattuna. Sen jälkeen lamput tulee hävittää kuten niiden tulisikin hävittää. Paikalliset jätehuoltolaitokset kyllä neuvovat tässä asiassa, sillä näiden jätösten jääminen luontoon ei ole kenenkään edun mukaista. 

Vaikka tässä artikkelissa annetaan yleisiä ohjeita, kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä joka tapauksessa paikalliseen jätelaitokseen, joka osaa kertoa mihin ja miten elohopeaa sisältävät lamput tulee viedä. Samoin on järkevää viedä LED-lamput kierrätykseen vaikka ne eivät elohopeaa sisälläkään. Meidän kaikkien edun mukaista on lopettaa luonnon rasittaminen, sillä sitä on tehty tarpeeksi.